Empresa

Miralls i Vidres Solar, SA som una empresa amb seu en el municipi de Salt - Girona, Fundada l'any 1965.

Quan vam complir 40 anys, l'any 2005, ens vam traslladar a una nova nau al C/ Quilalí, 3 - Polígon industrial "La Maret" també a Salt.

En aquest nou emplaçament, ens vam preparar per poder fer front a la demanda del mercat actual, amb instal·lacions més grans i nova maquinària.

Des dels nostres orígens ens hem dedicat tant a la manipulació com a la col·locació de tot tipus de vidre, miralls, emplomats, sorrejats, mampares de bany... tant per a la indústria com per al particular. Ara, després de 50 anys hem decidit innovar i modernitzar aquesta web que ens posiciona dins del mercat i ens dóna a conèixer perquè considerem que hem d'evolucionar i adaptar-nos a les tendències actuals.